Witamy

Samarytanin

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

KRS: 0000028952​

od 2004 roku.

PIT Online rozliczysz dzięki Instytutowi Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP

Aktualności

O nas

Misja

- Propagowanie idei integracji ludzi zdolnych i mniej zdolnych do samodzielnego życia, w tym upośledzonych umysłowo, wspieranie ich. - Niesienie pomocy osobom potrzebującym, opuszczonym, zwłaszcza dzieciom z rodzin patologicznym, potrzebującym i ubogim. - Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. - Współpraca z organizacjami państwowymi i pozarządowymi o podobnej działalności. Prowadzone działania - Przekazywanie pomocy żywnościowej dzieciom z rodzin ubogich z lokalnego środowiska. - Dalsze prace adaptacyjne, tj. zagospodarowanie pustego budynku na potrzeby stowarzyszenia, organizacyjne, niezbędne do uruchomienia hipoterapii na wiosnę 2005 r. dla dzieci i młodzieży upośledzonej i niepełnosprawnej fizycznie z powiatu brzeskiego oraz dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu i osób z WTZ Brzesko. - Współpraca z dwiema fundacjami zagranicznymi: ASB z Niemiec i Cassiopee z Francji. - Współpraca ze stowarzyszeniem "Biały Jeleń" z Iwkowej i Samarytańską Fundacją Organizacji Pozarządowych z Zakliczyna.

Obszar działań

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca - Działalność charytatywna - Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans - Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą - Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych Sport, turystyka, wypoczynek - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Turystyka i krajoznawstwo - Wypoczynek dzieci i młodzieży Bezpieczeństwo publiczne - Ratownictwo i ochrona ludności

Sponsorzy:

Arbeiter Samariter Bund (Niemcy)
Fundacja Cassiopee (Francja)
Samarytańskie Towarzystwo im. Jana Pawła II – Zakliczyn
Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych – Zakliczyn
MOPS w Tarnowie
Urząd Gminy – Skrzyszów
Urząd Miejski – Brzesko
Skład Budowlany – Jerzy Rybicki
Lucyna i Janusz Szotowie – Bacówka „Biały Jeleń”
Jadwiga i Teofil Pacurowie – F.H.T. Teofil Paura
Stacja Paliw „Jaga”
Firma HAS-BUD – Henryk Strąk
Anna i Kazimierz Kuralowie – Restauracja „Galicyjska”
Betoniarnia – Jerzy Mikołajek
Firma Konstalblech
Antonina i Mieczysław Mietła – Okocim
Stowarzyszenie Dobroczynne Bank Żywności w Krakowie
Studio Filmowe STI w Warszawie

logod

Władze Stowarzyszenia

Zarząd:

Zbigniew Żydek – prezes

Grzegorz Kapcia – wiceprezes

Agata Wis – sekretarz

Urszula Gawlik – skarbnik

Alicja Dobrzańska – członek zarządu


Komisja Rewizyjna:

Marzena Syrek

Beata Jemioło

Izabela Łopatowska

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie
"SAMARYTANIN"

Jasień
ul. Ks. Mazurkiewicza 171
32-800 Brzesko  
tel./fax: 146630581 
NIP 869-17-50-356
REGON 852154870 
Numer konta: 13 94530009 0000 0004 9227 0001