Od roku 2000

Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie „SAMARYTANIN” od 2000 roku.

                             Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie „SAMARYTANIN” powstało jesienią 2000 roku. Od początku podjęło działania organizacyjne mające na celu przede wszystkim pomoc dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Załatwiane były też sprawy formalne związane z procedurą działania stowarzyszenia. 8 listopada przy pomocy Wydziału Promocji i Rozwoju i osobistego zaangażowania Pana Krzysztofa Bigaja Stowarzyszenie zorganizowała koncert charytatywny z udziałem Grupy „Pod Budą” i „Halio Band”. Za uzyskane środki z tej imprezy zorganizowane zostało zimowisko w Iwoniczu Zdroju dla 25 dzieci. W sierpniu 2001 roku została zorganizowana  kolonia letnia w Piwnicznej – Kosarzyskach dla 35 dzieci za sumę ok. 15 tys. zł.
              Stowarzyszenie prowadziło też współpracę z organizacjami krajowymi     i zagranicznymi szczególnie z Samarytańskim Towarzystwem Jana Pawła II z Zakliczyna, Arbeiter Samariter Bund z Koloni, Stowarzyszeniem Bank Żywności z Krakowa, Fundacją Cassiopee z Francji. Wartość pomocy uzyskanej z Arbeiter Samariter Bund poprzez organizację z Zakliczyna wyniosła ok. 50 tys. zł. Stowarzyszenie organizowało też kolonie letnie dla naszych wychowanków w  2002 w Muszynie – Złockiem oraz w 2003 r  w Dąbkach i Białym Dunajcu. Wartość pozyskanych środków finansowych na organizowanie koloni wyniosła ok. 35 tys. zł. Nadmieniam, że kolonia w 2002 roku była organizowana samodzielnie a w 2003 we współpracy z TPD.
              Stowarzyszenie składało też wnioski o granty do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do ROPS przy Urzędzie Marszałkowskim jednak jak do tej pory bez powodzenia. Dary, które otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Bank Żywności częściowo przekazaliśmy też innym instytucjom i organizacjom m.in. do DPS w Zakliczynie, Przedszkolu      w Jasieniu, DPS w Brzesku, MOPS w Brzesku. Dzięki uzyskanemu przez Stowarzyszenie sprzętowi funkcjonuje w Domu Dziecka w Jasieniu siłownia, pracownia komputerowa, przygotowywane jest zorganizowanie zespołu muzycznego. W chwili obecnej realizowany jest grant w wysokości ok. 25 tys. zł na sprzęt muzyczny i nagłaśniający z Fundacji Arbeiter Samariter Bund we współpracy z Samarytańskim Towarzystwem im. Jana Pawła II z Zakliczyna. We współpracy z organizacją Cassiopee   z Francji organizowane są corocznie wyjazdy kilkorga naszych dzieci do rodzin zaprzyjaźnionych. Rodziny też pomagają dzieciom przysyłając paczki na święta, przekazując pieniądze na zakup pomocy naukowych. Wartość pomocy z Francji w ciągu 3 lat wyniosła około 80 tys. zł.
              W maju 2003 gościli u Nas Członkowie Zarządu Stowarzyszenia „Cassiopee”. Wspólnie przygotowaliśmy projekt zorganizowania hipoterapii na bazie Domu Dziecka i prowadzenia grupy resocjalizacyjnej tzw. „farma pedagogiczna” przez Stowarzyszenie „Samarytanin”.
              Oceniając dotychczasową działalność Stowarzyszenia należy podkreślić dużą pomoc osób prywatnych i instytucji dla wspierania pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy. Dzięki wsparciu grupy przedsiębiorców oraz zaangażowaniu posła Janika stworzyliśmy pracownię komputerową.
            W prace stowarzyszenia zaangażowanych jest od 10 do 30 przy okazji większych akcji osób. Wszystkie prace wykonywane są w formie wolontariatu. Mankamentem pracy stowarzyszenia jest przede wszystkim ograniczenie działalności do problemów dzieci z Domu Dziecka. Problemem jest też sprawa pisania wniosków oraz planowania pracy i promocji Stowarzyszenia. W chwili obecnej konieczne są zmiany zarówno pracy Zarządu jak i Komisji Rewizyjnej. Nowa ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa klarownie rozdzielenie funkcji kontrolnych i wykonawczych. W pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej należy odpowiednio określić zadania i podział kompetencji z uwzględnieniem wyodrębnionych kompetencji Prezesa.
            Należy też rytmicznie spotykać się na posiedzeniach tak, aby aktywność nie ograniczała się do akcji z udziałem garstki osób. Konieczne jest ścisłe zgodne ze Statutem egzekwowanie składek członkowskich oraz prowadzenie dokumentacji. Dlatego też zasadne byłoby zweryfikowanie merytoryczne i personalne Zarządu w celu nadania mu jakiegoś nowego impulsu czy rozmachu jest to konieczne w obliczu nowych wyzwań tj. nowe prawo w zakresie pomocy społecznej, akcesja do Unii Europejskiej i nowe w związku z tym możliwości działania. Podkreślam, że już podjęliśmy akces do Samarytańskiej Federacji organizacji pozarządowej z siedzibą w Zakliczynie. Wierzę, że szczera dyskusja pozwoli nam przygotować nowy program i plan działania na przyszłe lata, zadania dla nowego Zarządu i wszystkich zainteresowanych działalnością w organizacji.