Podziękowania

Dziękujemy wszystkim osobom, które zdecydowały się przekazać 1 % swojego podatku na rzecz naszego stowarzyszenia „Samarytanin”. Wszystkie drobne wpłaty pozwoliły zebrać kwotę, która już w znaczący sposób umożliwia nam udzielanie wsparcia wychowankom Domu Dziecka w Jasieniu z którym od wielu lat współpracujemy. Dzięki temu dzieci mogły uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, otrzymują drobne prezenty z okazji Dnia Dziecka bądź Świąt oraz mogliśmy wspierać placówkę w modernizowaniu pokoi wychowanków poprzez np. wymianę mebli remont łazienki itp.