Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Samarytanin” składa serdeczne podziękowania wszystkim Osobom, które przeznaczyły 1% podatku na realizację naszych celów statutowych.